Το site μου έχει control panel?

Ναι. Κάθε λογαριασμός φιλοξενίας της Smart Solutions παραδίδεται με τελευταίας τεχνολογίας control panel από τηcPanel. Το cpanel δίδει πολλαπλές δυνατότητες χειρισμού του λογαριασμού σας όπως δημιουργία – ρυθμίσεις email, προεγκατεστημένα cgi scripts, βάσεις δεδομένων, στατιστικά και πολλά άλλα.

  • 0 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

Τι θα συμβεί σε περίπτωση που το site μου παραβιάσει τους όρους χρήσης?

Sites που παραβιάζουν τους όρους χρήσης μπορεί να απενεργοποιηθούν και σε ακραίες περιπτώσεις να...

Τι είδους περιεχόμενα ΔΕΝ επιτρέπονται?

1. Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε...